Câu 1

1.Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh,

Anh em hãy ca ngợi tôn vinh,

Dâng lên Chúa cả thần, hồn, thân,

Đừng nên để ý riêng dự phần;

bầy chiên Ngài đành tuôn huyết,

Thay ta hiến trọn thân cao khiết;

Hãy hát lên mừng Chúa sống lại,

Ngài sống cùng, khiến vui hoài!

Câu 2

2.Thân không vết Jê-sus dâng đấy

Cho Cha thánh thương nhận con đây;

Trong cơn chiến đấu thật hùng oai,

Quân ma quỉ thua luôn chạy dài;

Ngài đầy ân trạch ta chết,

Nên đem cả hồn, thân dâng hết;

Hãy hát lên mừng Chúa sống lại,

Ngài sống cùng, vẻ vang hoài!

Câu 3

3.Chiên Con thánh thay ta chết,

Hôm nay sống vinh diệu hơn hết;

Trên ngôi Cứu Chúa thật hùng oai,

Cha giao quản cai muôn muôn loài;

Đồng ngợi Vua hồi quân ca khải,

Tôn cao Đấng ban sống mãi mãi;

Hỡi Chúa nhân từ, cứu chúng sinh,

dắt đưa vào thiên đình.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập