John Zundel, 1870
Dịch lời của John Bakewell, 1757

Câu 1

[Bb]1.Đồng lòng [Eb]ca tụng [Bb]tán mỹ [F]Jê-sus,

[Eb]Xưa bị chính dân [F7]mình khinh [Bb]lờn;

[Bb]Ngài[Eb]nhân loại [Bb]chết cách [D7]đớn đau,

[Eb]Chuộc cứu [Bb]nhưng không [F7]mọi tội [Bb]nhân.

[Gm]Hát chúc [D7]Đấng mang [Gm]sầu khổ [D7]ưu phiền,

[Bb]Thay ta [Eb]gánh ô [C]nhục ác [F7]gian;

[Bb]Nhờ đại [Eb]công Ngài, [Bb]lãnh đủ [D7]ơn thiêng,

[Eb]Sự sống [Bb]bởi danh [F7]Ngài được [Bb]ban.

Câu 2

[Bb]2.Đồng lòng [Eb]ca tụng [Bb]tán mỹ [F]Chiên Con,

[Eb]Cha chọn thế ta [F7]chịu cực [Bb]hình;

[Bb]Ngài được [Eb]xức dầu [Bb]bởi Đấng [D7]Chí tôn,

[Eb]Làm tế [Bb]lễ một [F7]lần vẹn [Bb]tinh.

[Gm]Thiên dân [D7]muôn tội [Gm]được tha [D7]vẹn toàn,

[Bb]Do hông [Eb]huyết Chiên [C]Con chảy [F7]tuôn;

[Bb]Nhờ Ngài [Eb]thiên đàng [Bb]cửa đã [D7]mở toang,

[Eb]Người với [Bb]Chúa được [F7]thuận hòa [Bb]luôn.

Câu 3

[Bb]3.Đồng lòng [Eb]ca tụng [Bb]tán mỹ [F]Jê-sus,

[Eb]Ngôi vàng Chúa vẻ [F7]vang trường [Bb]tồn;

[Bb]Hiện Ngài [Eb]đang ngồi [Bb]cánh hữu [D7]Thiên Phụ,

[Eb]Được các [Bb]thánh, thiên [F7]thần, thờ [Bb]tôn.

[Gm]Jê sus [D7]thay cho [Gm]tội nhân [D7]kêu cầu,

[Bb]Sắm chỗ [Eb]ở chúng [C]ta tương [F7]lai;

[Bb]Hằng[Eb]con Ngài [Bb]khẩn đảo [D7]trên cao,

[Eb]Tận lúc [Bb]tiếp ta [F7]xa trần [Bb]ai.

Câu 4

[Bb]4.Thờ phượng, [Eb]năng lực, [Bb]hiển hách, [F]tôn vinh,

[Eb]Duy thuộc Chúa Jê-[F7]sus muôn [Bb]đời;

[Bb]Đồng lòng [Eb]ca tụng [Bb]Đấng đã [D7]hy sinh,

[Eb]Cùng lớn [Bb]tiếng khen [F7]ngợi không [Bb]thôi.

[Gm]Hỡi các [D7]thánh trên [Gm]trời, khá [D7]chung hòa

[Bb]Thiên ca [Eb]tán mỹ [C]reo lớn [F7]lên,

[Bb]Rập ràng [Eb]ca tụng [Bb]Cứu Chúa [D7]chúng ta,

[Eb]Tụng mỹ [Bb]Đấng Em-[F7]ma-nu-[Bb]ên.

Câu 5

[Bb]5.Nầy bầy [Eb]chiên Ngài [Bb]sắp hiển [F]vinh thay,

[Eb]Vui thuật các ân [F7]huệ thiên [Bb]thượng;

[Bb]Điệu nhạc [Eb]vui mừng [Bb]hát lớn [D7]tiếng nay

[Eb]Về Chúa [Bb]bởi ta [F7]từng bị [Bb]thương.

[Gm]Trên thiên [D7]cung nay [Gm]kim mão [D7]huy hoàng,

[Bb]Thay ta [Eb]khẩn xin [C]Cha thiết [F7]tha,

[Bb]Nhìn mặt [Eb]Jê-sus [Bb]Christ rất [D7]vinh quang,

[Eb]Thờ kính [Bb]Chúa dâng [F7]điệu trường [Bb]ca.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập