E. S. Lorenz, 1901
Lê Đình Tươi, c.1942

Câu 1

1.Ôi [C]Chúa Jê-[Am]sus đành [Dm]mang thập hình,

[G7]ác nhân đây Ngài [C]phải hy sinh,

Đem đức yêu thương, ban [E7]ơn hòa [F]bình,

Ngợi khen Jê-[D7]sus, Chúa [G7]nhân lành.

Điệp khúc 1

[C]Cứu người, Chúa vui [Dm]mang thập hình,

[G7]Thế tôi, Chúa cam [C]tâm hy sinh,

Chính tôi biết lấy [E7]chi đền [F]bồi

Tình yêu vô [C]đối, ôi [G7]Chúa [C]ôi!

Câu 2

2.Ôi [C]Chúa chí [Am]tôn[Dm]sao hạ mình,

Đau [G7]khổ không nao, nhục [C]nhã xem khinh,

Thập giá xưa kia vui [E7]dâng mạng [F]vàng,

Vì chuộc tôi [D7]đây huyết [G7]tuôn tràn.

Điệp khúc 1

[C]Cứu người, Chúa vui [Dm]mang thập hình,

[G7]Thế tôi, Chúa cam [C]tâm hy sinh,

Chính tôi biết lấy [E7]chi đền [F]bồi

Tình yêu vô [C]đối, ôi [G7]Chúa [C]ôi!

Câu 3

3.Do [C]huyết Chúa [Am]tuôn lòng [Dm]tôi sạch ròng,

Dạn [G7]dĩ đến nơi hạnh [C]phước vô song,

Tôi hiến thân, linh cho [E7]Jê-sus [F]hoài,

Truyền danh tôn [D7]vinh, cứu [G7]nhân loài.

Điệp khúc

[C]Cứu người, Chúa vui [Dm]mang thập hình,

[G7]Thế tôi, Chúa cam [C]tâm hy sinh,

Chính tôi biết lấy [E7]chi đền [F]bồi

Tình yêu vô [C]đối, ôi [G7]Chúa [C]ôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập