Stephen Adams
Dịch lời của F.E.Weatherly

Câu 1

Một [Bb]đêm kia trong mơ [Dm]mông lung,

giấc [Eb]mơ êm ái vô [Bb]cùng.

Gần tường thành xưa Giê-[Eb]ru-sa-lem,

tại [C]đền thờ tôi đứng [F7]xem,

chợt [Bb]nghe bao em thơ ca [Dm]vang,

tiếng [Eb]ca bay tới thiên [Bb]đàng,

Nơi [F]muôn thiên thần bay rất cao,

lời [C]tung hô rung ngàn [F]sao.

Nghe [C]như muôn tiếng hát thiên [Dm]thần

[Gm]xướng [F]ca[C7]âm rộn [F]ràng.

Giê-[Bb]ru-sa-[F7]lem! Giê-[Bb]ru-sa-[Bb7]lem!

[Eb]Tung hô ngợi khen Chúa [Bb]Cha!

Hô-[F7]sa-na! Từ nơi cao [Dm]sáng [Gm]ngời.

[Cm]Hô-[Bb]sa-na! Muôn lời [F7]dâng ngất [Bb]trời.

Rồi [Bb]trong đêm mơ khung [Dm]trời đổi dời,

tiếng Uh [Eb]ca bỗng thoáng im [Bb]lời

và ngàn lời reo: Hô-[Eb]sa-na!

chợt [C]nghe bay lên chốn [F]xa.

[Bb] [F] [Eb] [Bb] Trong âm [F]u tôi [C]chợt trông [F]thoáng

trên đồi [Gm]xa bóng [C]cây thập [F]giá.

Trong âm u [C]thoáng bóng [F]cây

thập [Dm]tự [Gm]đứng [F]im[C7]đơn trên [F]đồi.

Giê-[Bb]ru-sa-[F]lem! Giê-[Bb]ru-sa-lem!

[Eb]Tung hô ngợi khen Chúa [Bb]Cha.

Hô-[F]sa-[Dm]na! Từ nơi cao [Dm]sáng [G]ngời.

[Cm]Hô-[Bb]sa-na! Muôn lời [F7]dâng ngất [Bb]trời.

Dần [D]dần mờ mờ cảnh [Em]kia tan đi,

trời [A7]mới đất mới hiện [D]ra.

Gần [Bm]bờ đại [E]dương xanh [A]bao la

ánh sáng chiếu soi chan [D]hòa.

Bầu [Bm]trời rạng ngời, hào [F#m]quang lung linh,

thiên [F]cung muôn nơi mở [C]toang

nơi [F]đây tưng [F7]bừng, lối [Bb]đi thênh [Gm]thang,

[Eb]thánh [Bb]dân bước [F7]lên vui [Bb]mừng.

Thành [Gm]không trăng [D7]sao soi [Gm]lối ban đêm,

ngày [Eb]không vầng [Cm]dương vẫn [D7]sáng.

Nơi [Bb]đây huy [C]hoàng Giê-[F]ru-sa-[C]lem!

Thành [C]không bao giờ đổ [F]nát.

Nơi [C]đây thành mới Giê-[F]ru-sa-[Dm]lem

[Gm]đến [F]muôn năm [C]không phai [F]tàn.

Giê- [Bb]ru-sa- lem! Giê- [Bb]ru-sa- lem!

[Eb]Ca lên vì đêm đã [Bb]qua.

Hô-sa-na! Từ nơi cao [Dm]sáng [Gm]ngời

[Cm]Hô-[Bb]sa-na! Ca vang [F]lừng cõi [Bb]trời.

Hô-[Bb]sa-[F]na! Từ trời [Bb7]cao ngất.

[Eb]Hô-[Bb]sa-na! Muôn lời [F7]dâng suốt [Bb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập