Alma B. Androzzo
Dịch lời của Alma B. Androzzo

Câu 1

1.Lòng tôi hằng mong hành trang cuộc sống

tâm trí vui tươi và trắng trong.

Nhìn lên trời xanh niềm tin bừng sáng.

Cầu xin Chúa giúp tôi không hề u buồn.

Điệp khúc

Ngày Ngài đến sáng ngời trên áng mây cao vời.

Chúa vinh hiển vui mừng thấy tôi tín trung.

Làm xong trọng trách, vượt bao thử thách.

Cầu xin Chúa thấy trong tôi lòng trung thành.

Câu 2

2.Lòng tôi hằng mong dầu khi cùng khốn

càng thêm vững tâm tin cậy Chúa hơn.

Gạt qua một bên lợi danh trần thế.

Cầu xin Chúa giúp tôi không hề nao lòng.

Điệp khúc

Ngày Ngài đến sáng ngời trên áng mây cao vời.

Chúa vinh hiển vui mừng thấy tôi tín trung.

Làm xong trọng trách, vượt bao thử thách.

Cầu xin Chúa thấy trong tôi lòng trung thành.

Câu 3

3.Lòng tôi hằng mong giờ êm dịu ấy

khi tôi ném sau lưng mọi đắng cay.

Gần Cha từ ái lòng êm đềm thay.

Cầu xin Chúa giúp tôi không hề xa Ngài.

Điệp khúc

Ngày Ngài đến sáng ngời trên áng mây cao vời.

Chúa vinh hiển vui mừng thấy tôi tín trung.

Làm xong trọng trách, vượt bao thử thách.

Cầu xin Chúa thấy trong tôi lòng trung thành.

Mới truy cập