Ira Stanphill
Dịch lời của I. Stanphill

Câu 1

1.Khi Ngài lau mắt lệ rơi, tôi nhìn rõ tôi,

Con người gian ác trong tôi nay được thay mới.

Khi Ngài đập nát lòng tôi, khiến buồn hóa vui.

Khi làm thân xác đau thương, đời tôi tốt hơn.

Kiêu căng đui ngày qua, Thiên Chúa đem xa.

Ngắm cõi thế giới bao la, ôi đẹp xinh quá!

Khi Ngài lau mắt lệ rơi, tôi nhìn khắp nơi,

Tâm hồn chan chứa vui tươi, tạ ơn Chúa tôi!

Câu 2

2.Khi Ngài lau mắt lệ rơi, ngước nhìn Chúa tôi,

Bao hào quang chiếu trên tôi, tan màn đêm tối.

Xưa thật không biết vì tôi Chúa chịu lẻ loi.

Vô tình khi Chúa yêu tôi, tràn hông huyết rơi.

Bao nhiêu đau nhục vì tôi riêng Chúa mang thôi.

Chúa đã chết thế thay tôi, tôi được thay mới.

Bây giờ tôi rất mừng vui, Chúa ngự giữa tôi,

lau lệ trên khóe mi tôi đời tôi sáng tươi.

Mới truy cập