Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Câu 1

1.Đồi vắng trong sương chiều,

Jê-sus đã trút hơi rồi,

Ngàn cây đứng như ru hồn

nhân thế đang trầm luân.

Thập giá treo thân Người,

mang bao vết gươm căm hờn;

hỡi người không biết chi

tình yêu Chúa Cha.

Điệp khúc

Vì tình yêu nên Thiên Chúa

sai Ngài xuống dương trần,

Gánh thay bao đớn đau

đời người lầm than.

Nhưng thiên tình Ngài ban cho

nhân gian đó đã khinh thường,

Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa.

Giờ đây, thân Chúa đau thương.

Đồi -gô-tha nhuốm huyết tuôn,

Jê-sus phó thân mìnhtôi.

Nằm xuống thế cho người,

Jê-sus hỡi cớ sao Ngài nhân từ

tha thứ cho trần gian hờn căm.

Câu 2

2.Kìa... ...đó chốn an phần,

nơi thanh vắng bóng đêm dài,

Ru theo tiếng hát êm đềm

đưa bước chân biệt ly.

Đường vắng bóng con người,

đem thân Chúa đến nơi một

muôn đời như cách xa

tội ô thế nhân.

Điệp khúc

Vì tình yêu nên Thiên Chúa

sai Ngài xuống dương trần,

Gánh thay bao đớn đau

đời người lầm than.

Nhưng thiên tình Ngài ban cho

nhân gian đó đã khinh thường,

Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa.

Giờ đây, thân Chúa đau thương.

Đồi -gô-tha nhuốm huyết tuôn,

Jê-sus phó thân mìnhtôi.

Nằm xuống thế cho người,

Jê-sus hỡi cớ sao Ngài nhân từ

tha thứ cho trần gian hờn căm.

Mới truy cập