Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Câu 1

1.Kìa đàn chim đùa bay trên khóm hoa,

báo tin vui xuân đến bên hiên nhà,

Cười đùa bay đi ca vang khắp nơi,

hát câu ca vui chúc xuân về.

Người người vui xuân trong câu chúc nhau,

Chúc nhau câu thuận hòa an vui,

và được thêm ơn trong khi tuổi cao,

Chúa ban cho trọn đời vui tươi.

Điệp khúc

Xin Cha, Ngài ban phước thiêng

cho con được vui xuân hoài.

Xin cho được may mắn luôn,

cất tiếng ca mừng xuân.

Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh

và mùa xuân vui tươi đã đến rồi,

Mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm,

cầu nguồn phước trong tôi.

Câu 2

2.Cành đào mong manh đùa theo gió mây,

cánh xuân vui tươi lướt bên hiên nhà,

Tràn ngập vui tươi trên muôn cánh hoa,

gió heo may đưa bước vô nhà.

Mọi sự do nơi tay Thiên Chúa thôi,

Chúa ban cho người mùa xuân tươi,

Ngài làm nên hoa xuân để ngát hương,

Chúa ban cho trời đẹp mộng mơ.

Điệp khúc

Xin Cha, Ngài ban phước thiêng

cho con được vui xuân hoài.

Xin cho được may mắn luôn,

cất tiếng ca mừng xuân.

Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh

và mùa xuân vui tươi đã đến rồi,

Mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm,

cầu nguồn phước trong tôi.

Mới truy cập