Williams Pitts
Vĩnh Phúc

Câu 1

1.Nhạc rộn ràng trong nhà thờ giờ đây vui quá!

Chuông vang rền hòa theo tiếng dương cầm ngân.

Cô dâu dịu dàng cầm bó hoa trong ngày vui mừng,

Phút giây diệu kỳ được cùng người yêu bước chung.

Câu 2

2.Nhạc rộn ràng trong nhà thờ giờ đây vui quá!

Chuông vang rền hòa theo tiếng dương cầm ngân.

Có hai người cùng quỳ gối bên nhau cùng kêu cầu,

Kính dâng lời thề nguyền “Trọn đời yêu mến nhau”

Câu 3

3.Giờ tuyệt vời muôn ngàn đời lòng luôn ghi nhớ!

“Xưa hai người từ nay sẽ nên một thôi.”

Cám ơn Ngài vì hạnh phúc Chúa ban từ trên trời,

Chúng con nguyện trọn đời làm đẹp danh Chúa thôi.

Câu 4

4.Nhà thờ trong giờ này trang nghiêm quá!

Bao nhiêu người lòng cung kính vui hòa ca.

Hướng tâm hồn mình về Chúa trên ngôi trời cao vời,

Đoái thương lời mọi người nguyện cầu cho lứa đôi.

Câu 5

5.Lặng thầm nghe lời vàng trong Kinh Thánh;

“Yêu nhau hoài dù năm tháng phai ngày xanh”.

Thiết tha hoài, dù đời sống vui hay nhiều lo buồn;

Tín trung hoài, dù giàu nghèo trọn tình mến thương.

Câu 6

6.Nhà thờ trong giờ này đông vui quá!

Chuông vang rền hòa theo tiếng dương cầm ngân.

Có đôi người về tổ ấm xây duyên tình lâu bền,

Suốt trong đời chẳng rời, dệt tình yêu ấm êm.

Mới truy cập