Alfred H. Ackley
Dịch lời của Osward Smith

Câu 1

1.Hai tâm hồn liên kết nhau trong một thời gian trước,

Dìu nhau đồng đi với Chúa trên đường không tên.

Ô! linh diệu thay lúc yêu nhau hai người vui bước,

Hiệp nên một nơi chân Chúa mãi luôn vững bền.

Điệp khúc

Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn,

ban bình an luôn trên muôn nẻo tối tăm nay.

Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống,

Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.

Câu 2

2.Khi hai người vui sống bên nhau một lòng trung tín,

Giàu hay nghèo, khi vui khỏe, lúc buồn đau nay;

Nhưng muôn đời luôn mến yêu nhau trong niềm tin kính,

Cùng tôn thờ Jê-sus trước ngai vinh quang Ngài.

Điệp khúc

Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn,

ban bình an luôn trên muôn nẻo tối tăm nay.

Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống,

Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.

Mới truy cập