Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Lời nguyện cầu trình dâng lên Cứu Chúa

chứng cho ngày đính ước hôm nay.

Nguyện rằng tình yêu trong sáng

và trọn đời không thay đổi,

hai con xin trình cho Chúa.

Dù đường đời nhiều đam mê cám dỗ,

vẫn một lòng mãi mãi yêu nhau.

Điệp khúc

Xin cho tình yêu luôn bền lâu

năm tháng không phai tàn;

vui trong tương lai

hai tâm hồn liên kết nhau.

Xin cho ngày mai khi hôn nhân

đôi lứa nên duyên lành;

đi theo ơn Cha vui trọn đời

luôn có nhau.

Câu 2

2.Thầm mong rằng dù nhân gian biến đổi,

vẫn nhớ lời đính ước thiêng liêng.

Nguyện một lòng luôn son sắt,

trọn tâm hồn dâng lên Chúa,

trao cho nhau lời tha thiết!

Cùng đợi chờ ngày vui mau sớm đến

với đôi bạn đính ước hôm nay.

Điệp khúc

Xin cho tình yêu luôn bền lâu

năm tháng không phai tàn;

vui trong tương lai

hai tâm hồn liên kết nhau.

Xin cho ngày mai khi hôn nhân

đôi lứa nên duyên lành;

đi theo ơn Cha vui trọn đời

luôn có nhau.

Câu 3

3.Rồi một ngày dìu nhau trong lễ cưới

khi cung đàn thánh thót ngân vang.

Vào nhà thờ bên ngôi thánh,

quỳ nguyện cầu xin ban phước

cho hôn nhân đầy ơn Chúa!

Thật tuyệt vời, tình yêu trong Đấng Christ

mãi vang hòa tiếng hát tươi vui.

Điệp khúc

Xin cho tình yêu luôn bền lâu

năm tháng không phai tàn;

vui trong tương lai

hai tâm hồn liên kết nhau.

Xin cho ngày mai khi hôn nhân

đôi lứa nên duyên lành;

đi theo ơn Cha vui trọn đời

luôn có nhau.

Mới truy cập