Dịch lời của Tedd Smith

Câu 1

1.Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông,

Mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng

Y như lúc xưa lời Ngài phán truyền,

Bên Chúa Cha quây quần thân ái.

Trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương,

Mọi lòng khát khao tràn đầy phước lành.

Y như lúc xưa Ngài từng phán truyền,

Bên Chúa Cha quây quần với nhau.

Câu 2

2.Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau,

Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng.

Bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn,

Bên Chúa Cha chan hòa thân ái.

Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn,

Bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này.

Lời dạy chân tình từng ngày trong đời,

Mới truy cập