Thomas A. Dorsey
Dịch lời của T.A. Dorsey

Câu 1

1.Dù nhiều [F]lúc nghe mỏi mệt,

lòng kiên [Bb]nhẫn sống tốt [Bb]đẹp,

chân đi [F]hết những con [G7]đường tôi phải [C]qua.

[G7] [C7] Rồi ngày [F]mai nghe Chúa gọi,

lìa dương [Bb]thế đến cõi trời,

nơi êm [F]ấm như miền [G7]thung lũng [C7]tuyệt [F]vời.

Điệp khúc

Sự bình [Bb]an ngập tràn thung lũng, chốn [F]tôi nghỉ yên;

tại thung [F]lũng ấm êm [G7]đâu còn chiến [C]chinh.

[G9]Tôi [C7]ngạc nhiên khi [F]những đớn đau

[F]với lo buồn [Bb]biến trong màu [F]xanh,

hồn tôi bên Chúa thỏa vui [G7]ca bài [C]thanh [F]bình.

Câu 2

2.Một màu [F]xanh gieo phước lành,

miền thung [Bb]lũng rất thái [Bb]bình,

nơi chim [F]hót giữa muôn [G7]loài hoa thắm [C]xinh.

[G7] [C7] Mặt trời [F]lên soi sáng ngời,

màn đêm [Bb]tối biến mất rồi,

mây tang [F]tóc không còn [G7]vương vấn [C7]tim [F]người.

Điệp khúc

Sự bình [Bb]an ngập tràn thung lũng, chốn [F]tôi nghỉ yên;

tại thung [F]lũng ấm êm [G7]đâu còn chiến [C]chinh.

[G9]Tôi [C7]ngạc nhiên khi [F]những đớn đau

[F]với lo buồn [Bb]biến trong màu [F]xanh,

hồn tôi bên Chúa thỏa vui [G7]ca bài [C]thanh [F]bình.

Câu 3

3.Mọi sầu [F]đau qua hết rồi,

miền thung [Bb]lũng có tiếng [Bb]cười,

bao nước [F]mắt thôi không [G7]còn thao thức [C]rơi.

[G7] [C7] Mọi ham [F]muốn xa khuất rồi,

niềm ao [Bb]ước đến với người,

tôi vui [F]sống trong bình [G7]an suốt [C7]muôn [F]đời.

Điệp khúc

Sự bình [Bb]an ngập tràn thung lũng, chốn [F]tôi nghỉ yên;

tại thung [F]lũng ấm êm [G7]đâu còn chiến [C]chinh.

[G9]Tôi [C7]ngạc nhiên khi [F]những đớn đau

[F]với lo buồn [Bb]biến trong màu [F]xanh,

hồn tôi bên Chúa thỏa vui [G7]ca bài [C]thanh [F]bình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập