Martin Nystrom
Dịch lời của M. Nystrom

Câu 1

1.Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát

như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.

Lòng con đây chỉ mong chờ được đến

bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài,

chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.

Lòng con đây chỉ mong chờ được đến

bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Câu 2

2.Lòng con trông mong nơi Ngài như thể

nai kia thèm nước suối trong ngọt êm.

Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng

Chúa Jê-sus đến tôn thờ Ngài.

ChỉChúa Đấng con nương con dựa,

chỉChúa Đấng tâm linh con thờ.

Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng

Chúa Jê-sus đến tôn thờ Ngài.

Mới truy cập