Diane Ball, 1941
Nguyễn Hữu Ái

Câu 1

1.Lòng ước mong, lòng ước mong.

Từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong.

Làm theo Thánh ý Chúa trên trời,

cùng đi với Chúa mãi không rời,

và dâng Chúa tiếng hát muôn đời, con ước mong.

Câu 2

2.Nguyện lối đi được sáng soi.

Cuộc sống hôm nay hay tương lai, thuận ý Cha.

Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày,

dạy con biết sống giữa cảnh đời,

dù giông tố sóng gió thay dời, con vững tin.

Câu 3

3.Việc khắp nơi thuận ý Cha.

Cuộc sống nơi đây nay ra sao, đừng quá lo.

Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày,

đều do Thánh ý Chúa an bài,

ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha.

Câu 4

4.Quỳ kính dâng lời chúc tôn.

Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay.

Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn,

lời yêu mến, khúc hát ân tình

được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.

Mới truy cập