Bentley DeForest Ackley
Dịch lời của Osward Smith

Câu 1

1.Lạy Cha yêu dấu! Giúp con quên đi ngày xưa!

Lòng con tan vỡ đớn đau dâng tràn tâm tư.

Cuộc đời năm đó đã qua như một luồng gió,

có vương sầu nhớ cũng là dĩ vãng xa mờ.

Điệp khúc

Xin Ngài giúp quên nỗi buồn trong tim,

Nâng con vươn, lên nương nơi lòng Ngài yêu mến,

để con vui nếm ơn lành Cứu Chúa;

chẳng còn sầu nhớ dĩ vãng mịt mờ.

Câu 2

2.Lạy Cha yêu dấu! Giúp con chôn vùi ngày xưa!

Để lòng quên hết tháng năm lưu lạc bơ vơ.

Mọi điều sai lỡđâu thay được mà nhớ!

Xót xa ngày chỉ làm nước mắt hoen mờ.

Điệp khúc

Xin Ngài giúp quên nỗi buồn trong tim,

Nâng con vươn, lên nương nơi lòng Ngài yêu mến,

để con vui nếm ơn lành Cứu Chúa;

chẳng còn sầu nhớ dĩ vãng mịt mờ.

Câu 3

3.Lạy Cha yêu dấu! Đã qua đi rồi ngày xưa!

Hiện tại xin Chúa giúp con quên mọi ưu tư.

Nguyện Ngài tha thứ xóa đi bao nhiêu lầm lỡ,

khiến con mừng rỡ, yêu Ngài mãi không phai mờ.

Điệp khúc

Xin Ngài giúp quên nỗi buồn trong tim,

Nâng con vươn, lên nương nơi lòng Ngài yêu mến,

để con vui nếm ơn lành Cứu Chúa;

chẳng còn sầu nhớ dĩ vãng mịt mờ.

Mới truy cập