H.B.Elwett
Dịch lời của H.B.Elwett

Câu 1

1.Cảm tạ ơn Chúa Cha ban ánh dương soi,

ban mưa tươi đồng xanh cho trái hoa trĩu cành.

Những sầu ưu chất chồng, tâm tư nặng nề,

nhờ ơn Chúa -sus vui gánh thay phần tôi.

Câu 2

2.Cảm tạ ơn Chúa Cha trong lúc nguy nan,

khiếp kinh vây bọc quanh, can đảm không nao sờn.

Lúc lệ rưng mắt buồn, khi môi tươi cười,

bạn thân ái -sus chia sẻ trong mọi khi.

Câu 3

3.Cảm tạ ơn Chúa Cha trong những thua thiệt,

trước mắt bao lợi danh, giữ đức tin vững vàng.

Biết lời nào cảm tạ Chúa cho tận tường,

tạ ơn Chúa không thôi trong suốt cuộc đời tôi.

Mới truy cập