Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm

Câu 1

Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân,

trên thập tự giá chết thay cho tôi chặng sống nợ trần.

Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân

để dọn lòng sám hối ăn năn.

Ngợi khen ơn Chúa không lời oán than.

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên,

gia đình đầm ấm, sống vui, yêu thương, ngày tháng êm đềm.

Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi,

dù một ngày mắt nhắm tay xuôi,

Hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi.

Tôn vinh Jê-sus, ngợi khen Chúa tôi,

trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi,

khi lâm hoạn nạn, buồn phiền, cay đắng trong đời.

Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi,

nương nơi Jê-sus hồn tôi thảnh thơi,

tâm tư nhẹ nhàng, tràn ngập ơn phước trên trời.

Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân,

trên thập tự giá chết thay cho tôi chặng sống nợ trần.

Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân

để dọn lòng sám hối ăn năn.

Ngợi khen ơn Chúa không lời oán than.

Mới truy cập