Dan Burgess
Dịch lời của D. Burgess

Câu 1

Thầm tạ ơn Chúa,

mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời,

Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời,

hằng ngày tôi bước đi.

Thầm tạ ơn Chúa,

nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm,

dần dần đi lên những bước thực nghiệm

học làm theo ý Cha.

Điệp khúc 1

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn

dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa

và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường.

Vì khi thách thức gia tăng, trong con người

tôi tiếng nói vang lên ra lệnh,

rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua.

Câu 2

Thầm tạ ơn Chúa,

vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời,

lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc

và vượt qua khó nguy.

Thầm tạ ơn Chúa,

vì dù trong cơn thách thức cuộc đời,

nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường

lại dường như dễ đi.

Điệp khúc 1

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn

dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa

và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường.

Vì khi thách thức gia tăng, trong con người

tôi tiếng nói vang lên ra lệnh,

rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua.

Điệp khúc 2

Thầm tạ ơn... Chúa,

vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời,

nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền,

đời được tươi sáng hơn.

Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi.

Rồi một ngày kia sóng gió tan đi,

nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy

đôi mắt nhân từ dịu êm.

Mới truy cập