Harry D. Loes
Dịch lời của H.D. Loes

Câu 1

1. Bài ca trong [Ab]tâm hát [Eb]luôn mỗi [Ab]ngày

Khi hừng đông [Bbm]đến xóa [Db]tan đêm [Ab]dài.

Tội tôi Chúa [Eb7]đã buông tha,

[Eb7] Xiềng gông quỷ [Ab]ma quăng xa

Còn đâu vấn [Eb]vương tối [Bb7]tăm tội [Eb]lỗi. [Eb7]

Điệp khúc

Trong Chúa Jê-[Eb7]sus an thái cuộc [Ab]đời.

Tôi quyết đi [Eb7]rao Tin Lành khắp [Ab]nơi

Đưa dẫn những [Eb7]ai lạc bước đêm [Fm]dài

[Db] Chúa đang trông [Ab]chờ, kíp [Eb7]đến bên [Ab]Ngài.

Câu 2

2. Từ đây tươi [Ab]sáng sống [Eb]vui trong [Ab]Ngài,

Trên đường theo [Bbm]Chúa dẫu [Db]muôn dặm [Ab]dài.

Lòng không chút [Eb7]chi lo âu,

[Eb7] Cùng bên Chúa [Ab]qua đêm sâu

Chờ khi nắng [Eb]mai sáng [Bb7]khung trời [Eb]xanh. [Eb7]

Điệp khúc

Trong Chúa Jê-[Eb7]sus an thái cuộc [Ab]đời.

Tôi quyết đi [Eb7]rao Tin Lành khắp [Ab]nơi

Đưa dẫn những [Eb7]ai lạc bước đêm [Fm]dài

[Db] Chúa đang trông [Ab]chờ, kíp [Eb7]đến bên [Ab]Ngài.

Câu 3

3. Niềm tin chan [Ab]chứa, thỏa [Eb]vui ngập [Ab]tràn,

Tôi nguyền rao [Bbm]báo phước [Db]ân thiên [Ab]đàng.

Cùng ai vẫn [Eb7]đang mê say,

[Eb7] Trần gian chóng [Ab]qua nay mai,

Về ngay với [Eb]Cha, vẫn [Bb7]đang chờ [Eb]ta. [Eb7]

Điệp khúc

Trong Chúa Jê-[Eb7]sus an thái cuộc [Ab]đời.

Tôi quyết đi [Eb7]rao Tin Lành khắp [Ab]nơi

Đưa dẫn những [Eb7]ai lạc bước đêm [Fm]dài

[Db] Chúa đang trông [Ab]chờ, kíp [Eb7]đến bên [Ab]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập