I. B. Sergei
Hoàng Bích

Câu 1

1.Ngày xưa khi [C]tôi còn sống đớn đau trong [G7]vô vọng,

Lòng đầy u ám tội [G]lỗi phủ che thân [C]nầy.

Bạn bè xa [F]lánh không chốn náu nương cho [C]linh hồn,

[C] Ngục tù thế [G7]gian nhốt tâm linh trong kinh [C]hoàng.

Buồn phiền ray [F]rức vây [F]hãm khiến tôi luôn [C]ưu tư,

Thở than buồn [G7]chán, u hoài còn đọng trái [C]tim.

Câu 2

2.Rồi khi Jê-[C]sus tìm đến, với yêu thương [G7]ân cần,

Dịu dàng nâng niu chia [G]sẻ biết bao nhiêu [C]điều.

Ngài dìu tôi [F]đến nơi chốn nghỉ yên cho [C]tâm hồn,

[C] Mừng vui chứa [G7]chan ngỡ đâu như nơi thiên [C]đàng.

Sầu muộn tiêu [F]biến đêm [F]tối cũng theo nhau [C]đi xa,

Đám mây mặc [G7]cảm không còn ngự trị chính [C]tôi.

Câu 3

3. Jê-sus yêu [C]tôi lòng biết Chúa yêu tôi [G7]vô cùng,

Từng ngày trôi qua tôi [G]sống thỏa vui bên [C]Ngài.

Nhiều tình thương [F]mến trong Chúa khiến tôi không [C]cô đơn,

[C] Lòng luôn biết [G7]ơn Chúa yêu tôi ôi vô [C]vàn.

Thầm nguyện yêu [F]Chúa theo [F]Chúa dẫu thế gian [C]khinh khi,

Sống bên Jê-[G7]sus trông cậy, thuần phục, hiến [C]dâng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập