Robert C. Loveless
Dịch lời của R.C. Loveless

Câu 1

Lòng [F]hân hoan dấn thân trên [C7]con đường vạn [F]lý,

[Dm] [F#dim]khi [C7]Jê-sus bôi [C7]xóa hết bao tội [F]ô.

[F#dim] [C7] [C7]Từ [F]muôn lối tiếng ca trong [C7]tâm luôn dội [F]vang,

[Dm] [F#dim]cho [C7]bước đường luôn thắm tươi êm [F]đềm.

[Bb] [F] Kìa bao tội [Bb]xa [D7]xưa [Gm] Chúa [C]cất đi [F]rồi,

[D7] từ nay nguyện [Gm]bước tới [G] dưới bóng Cha toàn [C]năng.

[C#dim] [C7] Mọi đau buồn [F]tăm tối khuất [F]xa như [C7]mây đen vội [F]tan,

[Dm] [F#dim]khi [C7]Jê-sus bôi xóa hết bao tội [F]tình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập