William J. Kirkpatrick
Dịch lời của Fanny J. Crosby

Câu 1

1.Tôi [Ab]đang an vui nhờ Jê-sus cứu rồi,

Tự [Eb]do khi Chiên [Eb]Con tràn huyết [Ab]báu.

Lòng đại từ Ngài rộng cao vô [Ab]giới hạn,

Nghìn [Eb7]thu mang danh con cái trên [Ab]trời.

Điệp khúc

Được [Db]cứu, sống [Ab]vui,

Tự [Eb7]do khi Chiên Con tràn huyết [Ab]báu.

Jê-[Db]sus cứu muôn [Ab]đời sống,

Nghìn [Eb7]thu mang danh con cái trên [Ab]trời.

Câu 2

2.Hân [Ab]hoan thay cho tôi bên Jê-sus hoài,

Thật [Eb]vui thay không [Eb]ngôn từ phô [Ab]diễn.

Dương quang kia luôn luôn soi ra [Ab]huy hoàng,

Hồn [Eb7]linh tôi muôn thu ở nơi [Ab]Ngài.

Điệp khúc

Được [Db]cứu, sống [Ab]vui,

Tự [Eb7]do khi Chiên Con tràn huyết [Ab]báu.

Jê-[Db]sus cứu muôn [Ab]đời sống,

Nghìn [Eb7]thu mang danh con cái trên [Ab]trời.

Câu 3

3. Jê-[Ab]sus ân nhân tôi, tôi yêu mến Ngài,

Ngày [Eb]tôi trên dương [Eb]gian hằng nghĩ [Ab]đến.

Tôi ca vang không thôi, không thể [Ab]nín lặng,

Tình [Eb7]yêu Jê-sus ca khúc của [Ab]tôi.

Điệp khúc

Được [Db]cứu, sống [Ab]vui,

Tự [Eb7]do khi Chiên Con tràn huyết [Ab]báu.

Jê-[Db]sus cứu muôn [Ab]đời sống,

Nghìn [Eb7]thu mang danh con cái trên [Ab]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập