Haldor Lillenas
Dịch lời của H. Lillenas

Câu 1

1.Đừng [Ab]nói với [Eb7]tôi bao thú [Fm]vui trần [Eb]gian,

là cuộc [Ab]vui mong manh [Eb7]rồi chóng [Ab]tan.

Vì có nỗi [Eb]vui lớn [Fm]lao trong [Db]tôi,

niềm [Eb]vui ấy lâu [Bb7]bền đời [Eb]đời.

Từ [Ab]khi Jê-[Eb7]sus vô sống [Fm]trong lòng [Ab]tôi.

Chẳng [C]còn qua [C7]chốn sa mạc [Fm]xưa tăm tối,

Bao [Eb7]lớp sóng đời xa hoa [Ab]đã tan [Ddim]rồi!

Tôi nghe [Ab]dòng suối tuôn tràn [Eb7]trong [Ab]lòng.

Điệp khúc

Tâm [Ab]tôi an ninh tựa dòng [Db]sông

[F7]Nhờ [Bb7]Ngài ngự vào làm tôi trắng [Eb]trong.

Từ [C]giã bao tháng năm lang [Ab7]thang [Bbm]giữa sa [Db]mạc;

[Ddim]Tôi nghe [Ab]dòng suối tuôn tràn [Eb7]trong [Ab]lòng.

Câu 2

2.Miền [Ab]đất cháy [Eb7]khô tôi đã [Fm]qua ngày [Eb]xưa,

còn lại [Ab]trong tôi như [Eb7]một thoáng [Ab]mơ.

Toàn những núi [Eb]non xác [Fm]xơ hoang [Db]vu,

ngày [Eb]xưa ấy bây [Bb7]giờ nhạt [Eb]mờ.

[Ab]trước mắt [Eb7]tôi đang trải [Fm]qua màu [Ab]xanh,

Một [C]vùng xanh [C7]biếc bên dòng [Fm]sông lấp lánh,

Sung [Eb7]sướng nhắm mục tiêu theo [Ab]Chúa lên [Ddim]đường!

Tôi nghe [Ab]dòng suối tuôn tràn [Eb7]trong [Ab]lòng.

Điệp khúc

Tâm [Ab]tôi an ninh tựa dòng [Db]sông

[F7]Nhờ [Bb7]Ngài ngự vào làm tôi trắng [Eb]trong.

Từ [C]giã bao tháng năm lang [Ab7]thang [Bbm]giữa sa [Db]mạc;

[Ddim]Tôi nghe [Ab]dòng suối tuôn tràn [Eb7]trong [Ab]lòng.

Câu 3

3.Lòng [Ab]hết khát [Eb7]khao bao thú [Fm]vui cuộc [Eb]đời,

dù đời [Ab]đem vinh hoa [Eb7]chào đón [Ab]tôi.

Vì Chúa đã [Eb]ban ấm [Fm]êm trong [Db]tôi,

bình [Eb]an giữa nhân [Bb7]gian ngậm [Eb]ngùi.

Miền [Ab]đất cháy [Eb7]khô nay biến [Fm]nên màu [Ab]tươi,

Hằng [C]ngày bên [C7]Chúa tâm hồn [Fm]vui phơi phới,

Tên [Eb7]cũng đã được ghi trong [Ab]sách trên [Ddim]trời!

Tôi nghe [Ab]dòng suối tuôn tràn [Eb7]trong [Ab]lòng.

Điệp khúc

Tâm [Ab]tôi an ninh tựa dòng [Db]sông

[F7]Nhờ [Bb7]Ngài ngự vào làm tôi trắng [Eb]trong.

Từ [C]giã bao tháng năm lang [Ab7]thang [Bbm]giữa sa [Db]mạc;

[Ddim]Tôi nghe [Ab]dòng suối tuôn tràn [Eb7]trong [Ab]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập