Rodger M. Hickman
Dịch lời của O.J. Smith và R.M. Hickman

Câu 1

[C]1.Chúa [F]đã [C]cứu, từ nay đời [G7]tôi tự [C]do,

[G]thoát [D7]bóng [G]tối [D7] sống [G]trong ánh [D7]vinh quang [G]Ngài.

[C]Thập [Am]tự [E7]giá, huyết [F6]yêu thương kia chan [C]hòa,

[A7] [G]cho [G]tôi [G]sống [D7] với [G]bao hy [G]vọng [D7]ngày [G]mai.

Điệp khúc

[C]Hát [D7]vang [C]lên khúc ca từ Gô-gô-[G7]tha,

Chúa [Am]chết [G]thay lỗi tôi từ [C]nay cách [C]xa

dầu cho muôn sự thay [F]đổi trong [C]đời,

đời tôi bên [G7]Ngài mỗi [F6]bước không [F]rời,

cùng [F]Chúa vững [G7]an trên [C]đường về

nơi thỏa [C]vui [G7]muôn [C]đời.

Câu 2

[C]2.Chúa [F]đã [C]cứu, màn đêm cuộc [G7]đời dần [C]tan,

[G]ánh [D7]nắng [G]mới [D7] chiếu [G]trên sương [D7]mai huy [G]hoàng;

[C]là [Am]nguồn [E7]sống Chúa [F6]ban cho tôi mỗi [C]ngày,

[A7] [G]trông [G]mong [G]Chúa [D7] đến [G]trong vinh [G]quang [D7]ngày [G]mai.

Điệp khúc

[C]Hát [D7]vang [C]lên khúc ca từ Gô-gô-[G7]tha,

Chúa [Am]chết [G]thay lỗi tôi từ [C]nay cách [C]xa

dầu cho muôn sự thay [F]đổi trong [C]đời,

đời tôi bên [G7]Ngài mỗi [F6]bước không [F]rời,

cùng [F]Chúa vững [G7]an trên [C]đường về

nơi thỏa [C]vui [G7]muôn [C]đời.

Câu 3

[C]3.Lớn [F]tiếng [C]hát vì Jê-sus [G7]là bài [C]ca,

[G]Đấng [D7]đã [G]chết [D7] để [G]muôn dân [D7]được phục [G]hòa

[C]Ta [Am]chung [E7]tiếng kính [F6]dâng khúc ca muôn [C]đời,

[A7] [G]tôn [G]vinh [G]Chúa [D7] đã [G]ban cứu [G]ân [D7]mọi [G]nơi.

Điệp khúc

[C]Hát [D7]vang [C]lên khúc ca từ Gô-gô-[G7]tha,

Chúa [Am]chết [G]thay lỗi tôi từ [C]nay cách [C]xa

dầu cho muôn sự thay [F]đổi trong [C]đời,

đời tôi bên [G7]Ngài mỗi [F6]bước không [F]rời,

cùng [F]Chúa vững [G7]an trên [C]đường về

nơi thỏa [C]vui [G7]muôn [C]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập