Charles Weigle
Dịch lời của Charles Weigle

Câu 1

1.Nơi [C]đáy biển sâu muôn

vi phạm được quăng xa [G7]tôi,

[C]Xuống [G7]biển sâu xa [C]rồi.

Sâu [C]thẳm không chi so,

nơi tội nầy được quăng [G7]xa,

[C]Xuống [G7]biển sâu xa [C]rồi.

Điệp khúc

[C]Xuống nơi sâu rồi.

Sâu như nơi [D9]hang vực trùng [G7]dương.

Ném [C]xa mọi tội [G7]tôi vào [C7]nơi đáy biển [F]sâu.

[F#dim|C]Quăng ra xa [G7]tôi muôn tội [C]nầy.

Câu 2

2.Vui [C]vẻ thay cho tôi

muôn tội nầy được quăng [G7]xa,

[C]Xuống [G7]biển sâu xa [C]rồi.

Tôi [C]hát tôn vinh ơn

Jê-sus vì Ngài quăng [G7]xa,

[C]Xuống [G7]biển sâu xa [C]rồi.

Điệp khúc

[C]Xuống nơi sâu rồi.

Sâu như nơi [D9]hang vực trùng [G7]dương.

Ném [C]xa mọi tội [G7]tôi vào [C7]nơi đáy biển [F]sâu.

[F#dim|C]Quăng ra xa [G7]tôi muôn tội [C]nầy.

Câu 3

3.Từ [C]chốn thế gian ô

dơ tôi được buông tha [G7]ra,

[C]Thoát [G7]khỏi tay ma [C]quyền.

Muôn [C]khiếp kinh không vây

tôi, tội nầy được quăng [G7]xa,

[C]Sống [G7]hiển vinh muôn [C]đời.

Điệp khúc

[C]Xuống nơi sâu rồi.

Sâu như nơi [D9]hang vực trùng [G7]dương.

Ném [C]xa mọi tội [G7]tôi vào [C7]nơi đáy biển [F]sâu.

[F#dim|C]Quăng ra xa [G7]tôi muôn tội [C]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập