Bob McGee
Si-ôn

Câu 1

[C]1. Em-ma-nu-[F]ên, [G7] Em-ma-nu-[C]ên,

[A7] là Chúa yêu [Dm]thương [G7] cùng ở bên [C]ta.

Lời [E7]hứa xa [F]xưa [A7] [Dm] đã [G7]mang cho [C]đời [A7]

Đấng yêu [Dm]thương [G7] đến với con [C]người.

Câu 2

[C]2.Ngày tháng qua [F]đi, [G7] thế gian xoay [C]vần,

[A7] cuộc sống đổi [Dm]thay, [G7] lời Chúa y [C]nguyên.

Kinh [E7]Thánh khắc [F]ghi [A7] [Dm] tháng [G7]năm không

[C]tàn [A7] nguyện mãi bước [Dm]theo [G7] Cứu Chúa Jê-[C]sus.

Câu 3

[C]3.Lạy Chúa Jê-[F]sus, [G7] Đấng chăn nhân [C]lành,

[A7] Ngài vẫn chăm [Dm]nuôi [G7] gìn giữ chúng [C]con.

Em-[E7]ma-nu-[F]ên, [A7] [Dm] Em-[G7]ma-nu-[C]ên,

[A7] là Chúa yêu [Dm]thương [G7] cứu thế gian [C]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập