Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

[G]1.Biết bao ơn lành Cha [C]ban cho đời [D7]con,

không phút giây [D7]nào con quên [G]được tình yêu Chúa.

Tháng năm bên Ngài, lòng [G]bình an thỏa [C]vui,

[Am]chứa chan hạnh [G]phước tuôn tràn [D7]mãi trong lòng [G]con. [G]

Điệp khúc

Phước Chúa ban cho [Am]dẫy [D7]đầy,

thật như mưa [D]tưới mát [G]tâm linh.

Mãi mãi con xin tạ ơn [C]Chúa,

[Am]Ha-lê-lu-[Bm]gia, [D7]A-[G]men!

Câu 2

[G]2.Biết bao vui mừng dâng [C]lên trong lòng [D7]con

khi Chúa thăm [D7]đàn chiên vui [G]vầy trong êm ấm.

Chúng con tôn thờ và [G]tạ ơn Jê-[C]sus,

[Am]bước qua hành [G]lang trong nhà [D7]Chúa dâng lời [G]ca. [G]

Điệp khúc

Phước Chúa ban cho [Am]dẫy [D7]đầy,

thật như mưa [D]tưới mát [G]tâm linh.

Mãi mãi con xin tạ ơn [C]Chúa,

[Am]Ha-lê-lu-[Bm]gia, [D7]A-[G]men!

Câu 3

[G]3.Bước đi theo Ngài tâm [C]tư con bình [D7]an,

đau ốm hay [D7]buồn lo không [G]làm con xa Chúa.

Tín trung theo Ngài, trọn [G]đời vâng ý [C]Cha;

[Am]Chúa ban hạnh [G]phước trên cuộc [D7]sống gia đình [G]con. [G]

Điệp khúc

Phước Chúa ban cho [Am]dẫy [D7]đầy,

thật như mưa [D]tưới mát [G]tâm linh.

Mãi mãi con xin tạ ơn [C]Chúa,

[Am]Ha-lê-lu-[Bm]gia, [D7]A-[G]men!

Câu 4

[G]4.Thỏa vui trong Ngài luôn [C]hân hoan ngợi [D7]khen;

tay Chúa đan [D7]tình thông công [G]đậm đà nhân ái.

Biết ơn vô cùng tình [G]rộng sâu biển [C]khơi,

[Am]chúng con nguyện [G]hứa rao lời [D7]Chúa cho trần [G]gian. [G]

Điệp khúc

Phước Chúa ban cho [Am]dẫy [D7]đầy,

thật như mưa [D]tưới mát [G]tâm linh.

Mãi mãi con xin tạ ơn [C]Chúa,

[Am]Ha-lê-lu-[Bm]gia, [D7]A-[G]men!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập