George Coles Stebbins
Dịch lời của Fanny Crosby

Câu 1

1.Mai đây tối [F]tăm khi [C7]đời sẽ [F]tan,

không còn tôi [Bb]nữa dưới [G]nơi lầm [C7]than.

Bên kia thế [F]gian, phước hạnh chứa [F7]chan,

linh hồn tôi [Bb]sống với [C7]Vua thiên [F]đàng.

Điệp khúc

Lệ sầu ngưng rơi lúc gặp Vua [C7]tôi,

Tôi mong thuật chuyện ơn Chúa cứu [F]tôi.

Lệ sầu ngưng [Dm]rơi, Tiếng lòng reo [C7]vui,

Chúa đã chuộc [Bb]tôi bởi [C7]ơn muôn [F]đời.

Câu 2

2.Mai đây Chúa [F]ôi! Căn [C7]nhà của [F]tôi

xây dựng nơi [Bb]đất cũng [G]hư sập [C7]thôi!

Nhưng tôi vẫn [F]nuôi hy vọng thắm [F7]tươi,

vô nhà vinh [Bb]hiển, Chúa [C7]ban trên [F]trời.

Điệp khúc

Lệ sầu ngưng rơi lúc gặp Vua [C7]tôi,

Tôi mong thuật chuyện ơn Chúa cứu [F]tôi.

Lệ sầu ngưng [Dm]rơi, Tiếng lòng reo [C7]vui,

Chúa đã chuộc [Bb]tôi bởi [C7]ơn muôn [F]đời.

Câu 3

3.Tôi luôn thức [F]canh trông [C7]đợi thỏa [F]vui,

khi việc xong [Bb]hết Chúa [G]kêu gọi [C7]tôi.

Đưa tôi đến [F]nơi thiên đàng sáng [F7]tươi,

bên Ngài yên [Bb]nghỉ suốt [C7]muôn muôn [F]đời.

Điệp khúc

Lệ sầu ngưng rơi lúc gặp Vua [C7]tôi,

Tôi mong thuật chuyện ơn Chúa cứu [F]tôi.

Lệ sầu ngưng [Dm]rơi, Tiếng lòng reo [C7]vui,

Chúa đã chuộc [Bb]tôi bởi [C7]ơn muôn [F]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập