Vĩnh Phúc

Câu 1

1.Phải chăng bạn mang tâm trạng sầu đau nát tan,

thiếu yêu thương, sống lo buồn cùng với chán chường?

Có bao giờ bạn trầm tư, tìm về chân lý?

Chúa luôn mong bạn đừng hoang phí tháng năm dài!

Điệp khúc

Ngày tháng trôi lỡ cơ hội, còn tiếc nuối thôi!

Rồi vấp chân ngã trên đường đêm tối buông.

Hãy quay về! Ngài gọi kìa, bạn về nghỉ.

Chúa luôn mong bạn đừng hoang phí hết tháng năm dài.

Câu 2

2.Tháng năm dài đi xa Ngài, bạn thêm đắng cay,

kiếpđơn khiến tâm hồn đầy dẫy tủi hờn.

Cớ sao bạn còn say mê. Cuộc đời nghĩa?

Chúa luôn mong bạn đừng hoang phí tháng năm dài!

Điệp khúc

Ngày tháng trôi lỡ cơ hội, còn tiếc nuối thôi!

Rồi vấp chân ngã trên đường đêm tối buông.

Hãy quay về! Ngài gọi kìa, bạn về nghỉ.

Chúa luôn mong bạn đừng hoang phí hết tháng năm dài.

Mới truy cập