Stuart Hambler
Dịch lời của S. Hambler

Câu 1

Từ miền thế gian, ánh dương bừng soi đến mãi thiên thu;

tử thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh.

Mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm,

nay đã mở toangChúa chiến thắng oai hùng.

Điệp khúc 1

Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nàn,

Một cuộc đời mới xóa hết những cơn ưu sầu.

Một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời,

Chúa sống oai hùng, Sự chết tối tăm đâu còn!

Câu 2

Từ miền thế ...gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương,

nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng.

Tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm,

những tiếng khóc than tràn khắp lối đi trong đời.

Điệp khúc 2

Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nàn,

Một cuộc đời mới xóa hết những cơn ưu sầu.

Một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời,

Chúa sống oai hùng, Ngài... ...ban hy vọng thắm tươi.

Mới truy cập