James McGranahan
Dịch lời của Daniel W. Whittle

Câu 1

1.Lìa Chúa yêu thương tôi đi lạc đường,

màn đêm tìm đâu ánh dương.

Thánh Kinh cho tôi chân rạng ngời,

Soi sáng cho đường lối tôi.

Điệp khúc

Nay Chúa sống trong tôi

cho đến luôn muôn đời

! Đời tôi có -sus rồi,

Vui hát tôn Ngài chẳng thôi.

Câu 2

2.Rực rỡ muôn hoa trong ánh mặt trời,

Tình yêu Ngài ban khắp nơi.

Tỏa soi đem bao sự sống cho đời

Chúa trong đời sống tôi.

Điệp khúc

Nay Chúa sống trong tôi

cho đến luôn muôn đời

! Đời tôi có -sus rồi,

Vui hát tôn Ngài chẳng thôi.

Câu 3

3.Sự sống ban cho hoa trái trong vườn,

Đẹp xinh, ngọt ngon, ngát hương.

Chúc tôn Cha yêu thương đến muôn đời

Thánh Linh, sự sống tôi.

Điệp khúc

Nay Chúa sống trong tôi

cho đến luôn muôn đời

! Đời tôi có -sus rồi,

Vui hát tôn Ngài chẳng thôi.

Mới truy cập