Keith Whitford
Dịch lời của K. Whitford

Câu 1

[Eb]1.Đêm dần lan trên [Bb7]núi, [Eb]bóng thập tự còn [Fm7]kia.

[Eb]Môn đồ nào đâu [C7]thấy, một mình chết [Fm]thương.

[Bb7]Huyết nhuộm hồng thân [Eb]báu, [G7]Chúa vì ai khổ [Cm]đau.

[F]Vua Thánh từ thiên đàng xuống tận thế [Bb]gian. [Bbaug]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Cm]ôi! [Fm]Vì ai thân Chúa [Bb]mang hình,

[Eb]từ thiên cung cao sang [G]Ngài xuống ô [Fm]trần.

[Bb7]Khổ hình! [Eb]Thân Ngài treo trên [Cm]núi xưa

[F]cho bao người trần [F7]thế thấy rõ đường [Bb7]đi.

[Eb]Chúa [Cm]ôi! [Fm]Mọi buồn thương Chúa [Bb7]cam chịu,

[Eb]để đời tôi đổi [Cm]mới từ ly ô [Ab]trần.

Đêm trần [Adim]thế biến [Eb]đi trước yêu thương [C7]thánh,

[Fm]bao ngày dài tăm [Bb7]tối còn [Eb]đâu.

Câu 2

[Eb]2.Trên đồi hoang xơ [Bb7]xác, [Eb]Chúa khổ nhục vì [Fm7]ai.

[Eb]Thân hồn Ngài tan [C7]nát, sầu thương đắng [Fm]cay.

[Bb7]Hông tràn tuôn huyết [Eb]báu [G7]Chúa vì ai khổ [Cm]đau.

[F]Vui xuống trần mang hình cứu chuộc thế [Bb]nhân. [Bbaug]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Cm]ôi! [Fm]Vì ai thân Chúa [Bb]mang hình,

[Eb]từ thiên cung cao sang [G]Ngài xuống ô [Fm]trần.

[Bb7]Khổ hình! [Eb]Thân Ngài treo trên [Cm]núi xưa

[F]cho bao người trần [F7]thế thấy rõ đường [Bb7]đi.

[Eb]Chúa [Cm]ôi! [Fm]Mọi buồn thương Chúa [Bb7]cam chịu,

[Eb]để đời tôi đổi [Cm]mới từ ly ô [Ab]trần.

Đêm trần [Adim]thế biến [Eb]đi trước yêu thương [C7]thánh,

[Fm]bao ngày dài tăm [Bb7]tối còn [Eb]đâu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập