Ralph E. Hudson
Dịch lời của Isaac Watt

Câu 1

1.Vì [Eb]sao Jê-sus lai láng huyết tuôn?

Sao [Ab]Chúa tôi [Fm]cam chịu [Bb]hình?

[Eb]sao Christ chịu treo thân thế kia?

[Fm]tôi vốn [Bb7]kẻ đê [Eb]hèn.

Điệp khúc

Từ nơi [Eb]Gô-gô-tha kia, chỗ lưu [Bb]ra sông tình yêu,

nghìn muôn [Bb7]lo âu lăn đi xa khỏi tâm [Eb]tôi.

Nơi tôi [Ab]đã tiếp nhận ánh thánh [Eb]quang huy hoàng,

bởi [Fm]tin nơi danh [Bb7]Ngài thỏa vui muôn [Eb]đời.

Câu 2

2.Vì [Eb]ác gian từ tôi cả Chúa ôi!

Nên [Ab]đớn đau [Fm]cho thân [Bb]Ngài.

Giàu [Eb]có thay lòng nhân ái Chúa tôi,

tình [Fm]yêu Chúa [Bb7]chẳng ai [Eb]tày.

Điệp khúc

Từ nơi [Eb]Gô-gô-tha kia, chỗ lưu [Bb]ra sông tình yêu,

nghìn muôn [Bb7]lo âu lăn đi xa khỏi tâm [Eb]tôi.

Nơi tôi [Ab]đã tiếp nhận ánh thánh [Eb]quang huy hoàng,

bởi [Fm]tin nơi danh [Bb7]Ngài thỏa vui muôn [Eb]đời.

Câu 3

3.Quyền [Eb]năng diệu kỳ soi khắp muôn nơi,

Như [Ab]ánh dương [Fm]đang huy [Bb]hoàng.

Cùng [Eb]ái tâm Ngài khi Chúa tắt hơi,

[Fm]gian ác [Bb7]của muôn [Eb]người.

Điệp khúc

Từ nơi [Eb]Gô-gô-tha kia, chỗ lưu [Bb]ra sông tình yêu,

nghìn muôn [Bb7]lo âu lăn đi xa khỏi tâm [Eb]tôi.

Nơi tôi [Ab]đã tiếp nhận ánh thánh [Eb]quang huy hoàng,

bởi [Fm]tin nơi danh [Bb7]Ngài thỏa vui muôn [Eb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập