John M. Moore
Dịch lời của J.M. Moore

Câu 1

[Eb]1.Vua Jê-sus [F]sao thân bị [Bb7]treo trên thánh [Eb]giá?

[Cm]Khổ đau nhục [F]nhã như tội [Bbsus4]nhân!

[Bb7] [Eb]Ngài là người [D7]thương yêu hằng [Gm]cứu giúp bạn [C7]thân.

[Bb]Chúa [F]trên thập [F7]giá xưa vì [Bb]ai? [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Bao nhiêu ô tội của tôi [Bb7]khiến Chúa mang hình.

[Cm]Trên Gô-gô-[Ab]tha [D7]thân Ngài [G]treo.

[Bb7] [Eb]Một mình Ngài [Bb]mang thay tôi [Eb]mọi hình phạt [Ab]đau [Bb7]khổ,

[Eb]Chúa [Ab]hy sinh [Bb7]chết thay thân [Eb]nầy.

Câu 2

[Eb]2.Vua Jê-sus [F]ơi, sao Ngài [Bb7]yêu thương nhân [Eb]thế?

[Cm]Chết thay vì [F]chúng tôi tội [Bbsus4]nhân!

[Bb7] [Eb]Thân tôi đâu [D7]xứng đáng tình [Gm]thương yêu vô [C7]giá.

[Bb]Chúa [F]trên thập [F7]giá xưa vì [Bb]ai? [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Bao nhiêu ô tội của tôi [Bb7]khiến Chúa mang hình.

[Cm]Trên Gô-gô-[Ab]tha [D7]thân Ngài [G]treo.

[Bb7] [Eb]Một mình Ngài [Bb]mang thay tôi [Eb]mọi hình phạt [Ab]đau [Bb7]khổ,

[Eb]Chúa [Ab]hy sinh [Bb7]chết thay thân [Eb]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập