T.Dennis
Dịch lời của T.Dennis

Câu 1

1.Nầy anh [Ab]hỡi có đọc chuyện [Db]Gô-gô-[Ab]tha,

chỗ Chúa chết [Ab]huyết [Eb7]hồng [Ab]tuôn.

Ngài dùng [Db]chính huyết báu [Eb]từ [Ab]nơi hông [Eb7]kia

đặng [Bbm]thanh tẩy [Ab]muôn [Eb]tội [Ab]tình.

Điệp khúc

Ngài [Eb7]chết tim tan nát bởi [Ab]vì [Eb]tội [Ab]ta,

hông Chúa giáo đâm [Bb7]suốt[Eb7]ta.

[Ab]anh luôn cả tôi [Db6]Ngài [F]cam [Bbm]chết,

treo [Ab]nơi thập hình [Ab]bởi [Eb]chúng [Ab]ta.

Câu 2

2.Rồi anh [Ab]hãy tiếp đọc nơi [Db]chỗ mão [Ab]gai

chúng đã để [Ab]trên [Eb7]đầu [Ab]đây.

Rồi Ngài [Db]cất tiếng khẩn [Eb]cầu [Ab]xin Cha [Eb7]tha:

“Họ [Bbm]không biết [Ab]đang [Eb]làm [Ab]gì!”

Điệp khúc

Ngài [Eb7]chết tim tan nát bởi [Ab]vì [Eb]tội [Ab]ta,

hông Chúa giáo đâm [Bb7]suốt[Eb7]ta.

[Ab]anh luôn cả tôi [Db6]Ngài [F]cam [Bbm]chết,

treo [Ab]nơi thập hình [Ab]bởi [Eb]chúng [Ab]ta.

Câu 3

3. Jê-sus [Ab]ngước lên trời cất [Db]tiếng nói [Ab]rằng:

“Tất cả đã [Ab]xong!” [Eb7]vì [Ab]anh

Jê-sus [Db]Cứu Chúa hỡi, [Eb]nguyện [Ab]ban cho [Eb7]con

mọi [Bbm]đời sống [Ab]của [Eb]chính [Ab]Ngài.

Điệp khúc

Ngài [Eb7]chết tim tan nát bởi [Ab]vì [Eb]tội [Ab]ta,

hông Chúa giáo đâm [Bb7]suốt[Eb7]ta.

[Ab]anh luôn cả tôi [Db6]Ngài [F]cam [Bbm]chết,

treo [Ab]nơi thập hình [Ab]bởi [Eb]chúng [Ab]ta.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập