Charles H. Gabrie
Dịch lời của Ida A. Guirey

Câu 1

[E]1.Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, [A]nở trong lòng tôi [E]đây.

[B7]Luôn đẹp xinh tinh [B7]khiết, là Jê-sus [E]chân [B7]thật [E]nầy.

Hương thơm về tình yêu của Chúa được [E]tỏa khắp [A]nơi.

Hễ nơi [E]nào có tôi, nơi [E]bày tỏ Đức [B7]Chúa [E]Trời.

Điệp khúc 1

[E]Jê- sus, Đóa hoa [E]Sa- rôn.

[A]Sáng tươi [E]thay!

Chính đóa hoa [E]hồng nở trong [B7]tâm [E]nầy.

Câu 2

[E]2.Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, [A]thuốc cho mọi cơn [E]đau.

[B7]Linh diệu thay quyền [B7]Chúa, ơn xót thương [E]luôn [B7]tuôn [E]trào

cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược [E]điểm của [A]ta.

Có Jê-[E]sus, sức dẫu không [E]còn, Chúa ban [B7]kia [E]mà.

Điệp khúc 1

[E]Jê- sus, Đóa hoa [E]Sa- rôn.

[A]Sáng tươi [E]thay!

Chính đóa hoa [E]hồng nở trong [B7]tâm [E]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập