Charles. F. Weigle
Nguyễn Lâm Hương

Câu 1

[C]1. Jê-sus từ [F]ái [C]xuống thế gian [G]nầy,

ôi tình yêu Chúa lớn [C]thay.

[C]Hy sinh chịu [F]chết [C]thay cho muôn [G]người,

[G7]Chúa chịu đau đớn sầu [C]cay.

Điệp khúc

[C]Nơi thiên đàng [F]xuống thế [C]gian,

hy sinh thân báu do [G]ý Cha [G]Ngài

[C]Muôn tội nầy [F]Chúa vui [C]mang,

[G]ơn sâu ấy không chi [C]tày.

Câu 2

[C]2.Nơi thập tự [F]giá [C]Jê-sus chịu [G]hình,

bao sự đau đớn Chúa [C]ôi!

[C]Ơn sâu rộng [F]ấy [C]xiết kể muôn [G]nghìn,

[G7]chính Ngài vui chết vì [C]tôi.

Điệp khúc

[C]Nơi thiên đàng [F]xuống thế [C]gian,

hy sinh thân báu do [G]ý Cha [G]Ngài

[C]Muôn tội nầy [F]Chúa vui [C]mang,

[G]ơn sâu ấy không chi [C]tày.

Câu 3

[C]3.Nay con nguyện [F]đến [C]dâng thân linh [G]nầy,

vui lòng nghe tiếng Chúa [C]ban.

[C]Xin Cha truyền [F]phán [C]con vui vâng [G]lời,

[G7]dẫu rằng đi khắp trần [C]gian.

Điệp khúc

[C]Nơi thiên đàng [F]xuống thế [C]gian,

hy sinh thân báu do [G]ý Cha [G]Ngài

[C]Muôn tội nầy [F]Chúa vui [C]mang,

[G]ơn sâu ấy không chi [C]tày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập