Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm

Câu 1

Đêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối,

Nửa đêm ánh sao ngời sáng soi,

Bầu trời vang lên tiếng ca thiên thần,

Cứu Chúa Jê-sus từ trời xuống trần.

Bình an khắp muôn dân,

bình an cho khắp muôn dân,

Tầng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh.

Vì nhân thế điêu linh,

vì thương nhân thế điêu linh,

lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.

Đêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian,

không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.

Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao,

đưa dắt ba vua đến với lòng ước ao.

Huy hoàng Chúa Con ra đời,

Lời ca bát ngát muôn nơi.

Mừng vui đêm Chúa giáng sinh,

cứu ta thoát nơi khổ hình.

Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi,

giờ đây xin giáng sinh trong tôi,

cho lòng yêu mến Chúa không thôi.

Nguyện Ngài ngự trong lòng nầy suốt đời.

Mới truy cập