Larry Leader
Trương Văn Xê

Câu 1

1.Chuông Giáng Sinh lại ngân khắp xa gần,

thánh thót vang ra cùng bốn phương,

loan báo tin mừng cho cả nhân loại

biết Jê-sus đêm nay ra đời.

Điệp khúc

Đêm thánh, đêm thánh!

Chuông vẫn ngân nga rền không gian.

Ơn phước, ơn phước!

Chúa Jê-sus giáng sinh cho đời.

Loan báo tin mừng cho cả nhân loại

biết Cứu Chúa đêm nay ra đời.

Câu 2

2.Đêm Giáng Sinh về xao xuyến tâm hồn,

hát vang lên chung bài Thánh ca;

ca khúc muôn đời, ca khúc cao vời,

chúc tán Chúa yêu thương con người.

Điệp khúc

Đêm thánh, đêm thánh!

Chuông vẫn ngân nga rền không gian.

Ơn phước, ơn phước!

Chúa Jê-sus giáng sinh cho đời.

Loan báo tin mừng cho cả nhân loại

biết Cứu Chúa đêm nay ra đời.

Câu 3

3.Nhân Giáng Sinh về mong ước chân thành:

Chúa sẽ ban an bình thỏa vui

cho những ai hằng khao khát ơn trời;

chắc chắn Chúa sẽ ban thêm nhiều.

Điệp khúc

Đêm thánh, đêm thánh!

Chuông vẫn ngân nga rền không gian.

Ơn phước, ơn phước!

Chúa Jê-sus giáng sinh cho đời.

Loan báo tin mừng cho cả nhân loại

biết Cứu Chúa đêm nay ra đời.

Câu 4

4.Chuông Giáng Sinh lại vang bốn phương trời,

lướt êm trên sông dài núi cao

cho khắp địa cầu nghe đến Tin Lành,

biết Jê-sus yêu thương nhân loại.

Điệp khúc

Đêm thánh, đêm thánh!

Chuông vẫn ngân nga rền không gian.

Ơn phước, ơn phước!

Chúa Jê-sus giáng sinh cho đời.

Loan báo tin mừng cho cả nhân loại

biết Cứu Chúa đêm nay ra đời.

Mới truy cập