Don Wyrtzen
Dịch lời của John E.Walvoord

Câu 1

1.Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian,

Lìa thiên quốc sáng láng.

Xa cách ngôi vinh quang.

Yêu là khi Chúa sinh nơi chuồng chiên.

Một đêm tối gió rét.

Không có... ai thân quen.

Điệp khúc 1

Chúa đã tới, dòng lịch sử thế gian chia đôi.

Đem yêu thương an vui, Chúa tô đẹp cuộc đời.

Yêu là khi Chúa đóng đinh vì tôi.

Tại cây gỗ Ngài đổ huyết ra cứu người.

Câu 2

2.Yêu là khi Chúa cứu linh hồn tôi.

Tìm tôi giữa bóng tối,

Nhân thế đang chơi vơi.

Yêu là khi Chúa thứ tha tội tôi.

Lòng gian ác rách rưới

Mang đớn... ai thân quen.

Điệp khúc 2

Chúa đã tới, rịt lành bao vết thương trong tôi.

Ban tin yêu vui tươi, với hy vọng rạng ngời.

Yêu là khi Chúa trên cao nhìn tôi.

Đường muôn lối Ngài dẫn dắt tôi suốt đời.

Mới truy cập