Cổ điệu Giáng sinh Pháp
Dịch lời của Edward Barnes,1937

Câu 1

1.Trên không trung tiếng hát thiên binh,

êm đềm ngân suốt trong đêm trường.

Non xanh kia đáp tiếng hoan ca,

vang niềm vui khắp nơi xa ngàn.

Điệp khúc

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao ngàn trùng.

Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao ngàn trùng.

Nguyện danh Thiên Chúa huy hoàng.

Câu 2

2.Kìa mau mau đến Bết-lê-hem,

xin quỳ tôn Thánh Vương ra đời.

Nơi Bê-lem sứ thánh hân hoan,

ca mừng đêm Jê-sus lâm phàm.

Điệp khúc

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao ngàn trùng.

Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao ngàn trùng.

Nguyện danh Thiên Chúa huy hoàng.

Câu 3

3.Kìa trong nơi máng cỏ khiêm ti.

Con Trời lâm thế cách nhu mì.

Ca lên Giô-sép với Ma-ri,

mau cùng tôi hát khen Jê-sus.

Điệp khúc

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao ngàn trùng.

Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao

Ô sáng danh trên trời cao ngàn trùng.

Nguyện danh Thiên Chúa huy hoàng.

Mới truy cập