Jack Hayford
Dịch lời của J.Hayford

Câu 1

[Bb]1.Ôi rạng ngời, [Bb7] Thiên nhan vinh [Eb]quang đời đời,

Từ ngôi [Bb]chí thánh nguồn [Gm]yêu thương [C7]soi rạng nơi [F]nơi.

[Bb]Ôi rạng ngời, [Bb7] Thiên vương uy [Eb]danh ngàn đời.

[Ebm]Tiếng ca dậy [Bb]vang, [Bb]núi cao biển [Cm]xanh [F7]khắp nơi trời [Bb]cao.

Lời [Bbdim]suy [Cm]tôn từ miền trần [F7]gian dâng lên ngôi [Bb]báu Ngài.

Cùng [Bbdim]dâng [Cm]lên ngàn lời tung [F7]hô Jê-sus là Vua [D7]thánh!

[Cm] [F7] [Bb]Ôi rạng ngời, [Bb7] vinh danh Jê-[Eb]sus ngàn đời,

[Ebm] Các vua thờ [Bb]tôn, [Bb]Đấng xưa đã [Cm]chết, [F7]hiển vinh phục [Bb]sinh.

Câu 2

[Bb]2.Vua Jê-sus [Bb7] oai nghi uy [Eb]danh Jê-sus,

Ngợi khen [Bb]Cứu Chúa, mọi [Gm]quang đem [C7]dâng về Vua [F]ta.

[Bb]Vua Jê-sus, [Bb7] oai nghi uy [Eb]danh Jê-sus.

[Ebm]Tiếng ca rộn [Bb]vang, [Bb]khắp nơi trần [Cm]gian [F7]chúc Vua toàn [Bb]năng.

Thần [Bbdim]nhân [Cm]xưa vì lòng yêu [F7]thương mang tội nhân [Bb]thế rồi.

Cùng [Bbdim]suy [Cm]tôn, ngợi khen Jê-[F7]sus Vua vinh diệu vô [D7]đối.

[Cm] [F7] [Bb]Vua Jê-sus, [Bb7] oai nghi uy [Eb]danh Jê-sus,

[Ebm] Chúa xưa liều [Bb]thân [Bb]nay đang làm [Cm]Vua, [F7]Vua trên mọi [Bb]vua.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập