Bob Fitts
Dịch lời của Bob Fitts

Câu 1

Dâng Cha mến yêu trên trời rất [Cm]cao vời.

Tiếng [F]hát yêu thương suy tôn đến [Bb]muôn đời.

Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát [Cm]ca ngợi,

và lòng [Eb]con xin dâng hiến lên Cha [F7] chí [Bb]tôn.

[F7]Cùng dâng lên lời [Bb]chúc [Dm]tôn Chúa [Eb]muôn loài,

Đấng [F]của muôn thu, hôm [F7]nay, mãi [Bb]không thay dời.

[F7]Cùng dâng lên lời [Bb]chúc [Dm]tôn Chúa [Eb]muôn loài,

Đấng [Bb]nắm vương [C7]quyền [F7]muôn [Bb]thu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập