Jimmy Owens
Nguyễn Hữu Ái

Câu 1

1.Lạy Cha [C]chí [Am]thánh, Chúa trên [Dm]muôn loài,

[G7] nguồn an [Dm]vui sức sống [G7] mới cho bao [C]nhiêu cuộc [C7]đời.

Lòng nguyện [F]dâng lên Cha niềm kính yêu

[B7]mãi không [Em]phai qua muôn cảnh [Am]đời.

Lạy Cha [Dm]chí [G7]thánh, hết lòng [C]kính yêu Cha.

Câu 2

2.Lạy Cha [C]thương [Am]yêu, suối thiêng [Dm]nhân từ,

[G7] được làm [Dm]con Chúa thánh [G7] quý hơn vinh [C]hoa phàm [C7]trần.

Lòng nguyện [F]dâng lên Cha niềm kính yêu

[B7]mãi không [Em]phai qua muôn cảnh [Am]đời.

Lạy Cha [Dm]quý [G7]mến, hết lòng [C]kính yêu Cha.

Câu 3

3.Thờ tôn [C]Jê-[Am]sus, Đấng yêu [Dm]thương người

[G7] vì tội [Dm]nhân đắm đuối [G7] chết thay trên [C]cây thập [C7]hình.

Lòng nguyện [F]dâng lên Cha niềm kính yêu

[B7]mãi không [Em]phai qua muôn cảnh [Am]đời.

Thờ tôn [Dm]Jê-[G7]sus, Đấng chịu [C]chết thay tôi.

Câu 4

4.Thần Linh [C]Thánh [Am]Chúa sống trong [Dm]tâm này,

[G7] mạnh dường [Dm]như sức gió [G7] cuốn đi bao [C]nhiêu ngày [C7]buồn.

Nhờ Thần [F]Linh đưa đi đường; dẫu gian

[B7]nan quyết [Em]không lo âu ngã [Am]lòng.

Thần Linh [Dm]Thánh [G7]Chúa dẫn vào [C]lối vinh quang.

Câu 5

5. Ha-lê-[C]lu-[Am]gia, Ha-lê-[Dm]lu- gia,

[G7] Ha-lê-[Dm]lu- gia, [G7] Ha-lê- [C]lu- [C7]gia,

Lòng nguyện [F]dâng Ba Ngôi

niềm kính yêu [B7]mãi không [Em]phai

qua muôn cảnh [Am]đời,

Ha-lê-[Dm]lu-[G7]gia, Ha-lê-[C]lu- gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập