Kirk C.Dearman
Dịch lời của K.C.Dearman

Câu 1

[D]Xin dâng lên [A7]Cha muôn lời suy [D]tôn

khắp trong đền [G]thờ Vua chí [A7]cao;

[D]Xin dâng lên [A7]Cha muôn lời suy [D]tôn

khắp trong đền [G]thờ [A7]của Vua [D]trời.

Lòng nầy [G]dâng lên tiếng hát [F#m]ca,

[Bm] biết ơn sâu [Em]đậm [A7]Chúa thượng [D]thiên nhân [D7]ái.

Lòng nầy [G]dâng lên tiếng hát [F#m]ca,

[Bm] hát khúc vui [Em]mừng [A7]đến cùng [D]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập