Giai điệu Tây Ban Nha
Dịch lời của Henry Bateman

Câu 1

[A]1.Ca [E7]ngợi Chúa [D]thật hết [A]lòng,

[F#m]Ha-lê-[Bm]lu-gia, [E7]A-men!

[A]Quây quần [E7]nhóm họp [D]sum vầy,

[A]Ha-[F#m]lê-lu-[Bm]gia, A-[E7]men!

Hát [A]cho khắp [E7]đất nghe [D]danh Chúa

[E7]yêu [F#m]thương [C#m]cứu muôn [Bm]dân.

Vui [E7]mừng [A]theo [E7]Ngài suốt [D]đời,

Ha-[E7]lê-[F#m]lu-gia, [Bm]A-men! [E7] [A7]

Câu 2

[A]2.Ca [E7]ngợi Chúa [D]luôn mỗi [A]ngày,

[F#m]Ha-lê-[Bm]lu-gia, [E7]A-men!

[A]Lo buồn [E7]chẳng còn [D]vương sầu,

[A]Ha-[F#m]lê-lu-[Bm]gia, A-[E7]men!

Chúa [A]bạn thân [E7]thiết bên [D]ta, tháng

[E7]ngày [F#m]chăm [C#m]sóc nâng [Bm]niu.

Dâng [E7]trọn [A]tâm [E7]hồn cho [D]Ngài,

Ha-[E7]lê-[F#m]lu-gia, [Bm]A-men! [E7] [A7]

Câu 3

[A]3.Ca [E7]ngợi với [D]lòng chân [A]thành,

[F#m]Ha-lê-[Bm]lu-gia, [E7]A-men!

[A]Vang vọng [E7]khắp cùng [D]đất trời,

[A]Ha-[F#m]lê-lu-[Bm]gia, A-[E7]men!

Ánh [A]bình minh [E7]đến reo [D]vui, biến

[E7]tan [F#m]tăm [C#m]tối âu [Bm]lo,

Thiên [E7]đàng [A]phước [E7]hạnh vui [D]vầy,

Ha-[E7]lê-[F#m]lu-gia, [Bm]A-men! [E7] [A7]


Danh sách hợp âm

Mới truy cập