John W.Peterson
Dịch lời của J.W.Peterson

Câu 1

1.Tình yêu bao [C]la có chi so kịp Chúa [G7]Jê-sus,

xa ngôi cao quý, hy [Em]sinh giáng [G7]thế làm [C]người.

Vì tình yêu thương, Gô-gô-tha Ngài đã [G7]xả thân,

treo trên thập giá đau [Em]thương huyết [G7]chan thân [C]Ngài.

Điệp khúc

[Ab]Cất tiếng hát [G]vang, chúc tán tôn vinh Cha [C]nhân từ.

Không [Ebdim]chi tuyệt [Dm]vời bằng [G7]nhạc khúc Chúa muôn [C]đời!

[Ab] Mãi mãi tháng [G]năm không ai so như Cha [C]thiên thượng.

Cứu [Ebdim]Chúa yêu [Dm]ôi, trọn [G7]đời hát ca danh [C]Ngài!

Câu 2

2. Jê-sus yêu [C]tôi, mão gai cam chịu huyết [G7]báu rơi;

treo trên thập giá, thân [Em]mang dấu [G7]đinh khổ [C]hình.

Phục sinh vinh quang, Chúa sẽ trở lại cứu [G7]thế nhân;

tin vui vang khắp nơi [Em]nơi đón [G7]nghe danh [C]Ngài.

Điệp khúc

[Ab]Cất tiếng hát [G]vang, chúc tán tôn vinh Cha [C]nhân từ.

Không [Ebdim]chi tuyệt [Dm]vời bằng [G7]nhạc khúc Chúa muôn [C]đời!

[Ab] Mãi mãi tháng [G]năm không ai so như Cha [C]thiên thượng.

Cứu [Ebdim]Chúa yêu [Dm]ôi, trọn [G7]đời hát ca danh [C]Ngài!

Câu 3

3.Cùng nhau hân [C]hoan chúc tán ca ngợi Chúa [G7]Jê-sus;

Vua trên muôn Chúa, vinh [Em]quang sáng [G7]soi rạng [C]ngời.

Cùng tạ ơn Cha xóa bao ô tội của [G7]thế nhân,

tâm tôi ca xướng chúc [Em]tán Chúa [G7]luôn tuyệt [C]vời.

Điệp khúc

[Ab]Cất tiếng hát [G]vang, chúc tán tôn vinh Cha [C]nhân từ.

Không [Ebdim]chi tuyệt [Dm]vời bằng [G7]nhạc khúc Chúa muôn [C]đời!

[Ab] Mãi mãi tháng [G]năm không ai so như Cha [C]thiên thượng.

Cứu [Ebdim]Chúa yêu [Dm]ôi, trọn [G7]đời hát ca danh [C]Ngài!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập