Audrey Meir
Dịch lời của A.Meir

Câu 1

[F]1. Jê-sus, Chúa [F7]tôi tuyệt vời.

[D6]Jê-sus, danh [Gm]xưng diệu kỳ.

[C]Jê-sus, Vua [F]trên muôn vua,

[G]Đấng tôi kính [C]yêu.

[F]Jê-sus, Đấng tôi thờ phượng.

[D6]Jê-sus ban [Gm]ơn hòa bình.

[C]Jê-sus cho [F]tôi tin yêu,

[C7]thỏa vui theo [F]Ngài.

Điệp khúc 1

[C]Đêm long lanh [C7]ánh sao,

lòng [F]lâng lâng bao ước ao,

[G7]tìm gặp nguồn [F]vui [G7]Chúa [C]ban!

[C7] [F]Cúi xuống kính [F7]tôn thờ

[D6]Đấng Christ, Cha [Gm]nhân từ.

[C7]Hát mãi danh [F]Vua Jê-sus,

[C7]Chúa tôi diệu [F]kỳ!

Câu 2

[F]2.Bao năm bước [F7]trên đường đời,

[D6]có Chúa luôn [Gm]đi bên tôi,

[C]dắt dẫn qua [F]bao gian nan,

[G]giúp khi khó [C]khăn.

[F]Đôi khi thấy như sờn lòng,

[D6]lắm lúc như [Gm]trong cô đơn,

[C]chính Chúa yêu [F]thương chăm nom

[C7]đỡ nâng ân [F]cần.

Điệp khúc 2

[C]Ngài hằng chăn [C7]dắt tôi

bằng [F]yêu thương không tính toan,

[G7]dìu vào đồng [F]xanh [G7]suối [C]trong!

[C7] [F]Nước sống chảy [F7]tuôn tràn

[D6]tưới mát cho [Gm]tâm hồn,

[C7]thỏa mãn trong [F]ơn yêu thương,

[C7]Chúa tôi tuyệt [F]vời!

Câu 3

[F]3.Mãi mãi muốn [F7]ca ngợi Ngài,

[D6]Cứu Chúa Jê-[Gm]sus yêu thương

[C]cứu giúp nhân [F]gian hư vong

[G]khỏi nơi tối [C]tăm.

[F]Jê-sus, danh xưng lạ lùng.

[D6]Jê-sus, danh [Gm]xưng tuyệt vời.

[C]Jê-sus, Vua [F]trên muôn vua,

[C7]Chúa trên muôn [F]loài.

Điệp khúc 1

[C]Đêm long lanh [C7]ánh sao,

lòng [F]lâng lâng bao ước ao,

[G7]tìm gặp nguồn [F]vui [G7]Chúa [C]ban!

[C7] [F]Cúi xuống kính [F7]tôn thờ

[D6]Đấng Christ, Cha [Gm]nhân từ.

[C7]Hát mãi danh [F]Vua Jê-sus,

[C7]Chúa tôi diệu [F]kỳ!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập