Câu 1

[Eb]1. Jê-sus! Tiếng vọng từ miền xa [Cm]vời [Ab]xuống [Cm]không [Bb7]gian,

[Eb]Tôi [Ab]đứng im nghe danh [Bb7]Ngài vang trong gió [Eb]lan.

Gió hát khúc [Bb7]ca mang danh Jê-[Eb]sus

ngân [Cm]vào đại [Eb]dương nhắn [Bb]sang [F]muôn [Bb7]ngàn phương,

[Gm]Lòng tôi ngây [Eb]ngất rung [Eb7]theo câu [Ab]hát êm [Bb7]như tình [Eb]thương.

Câu 2

[Eb]2.Tôi đi giữa một cuộc đời ô [Cm]tội [Ab]lắm [Cm]gian [Bb7]nan,

[Eb]Tôi [Ab]đã đau thương bao [Bb7]lần tim non vỡ [Eb]tan.

Lúc nước mắt [Bb7]tôi rơi trong đêm [Eb]sâu

trong [Cm]ngày buồn [Eb]đau bỗng [Bb]nghe [F]danh [Bb7]Jê-sus,

[Gm]Lòng tiêu tan [Eb]hết lo [Eb7]âu tôi [Ab]đến bên [Bb7]ngôi nguyện [Eb]cầu.

Câu 3

[Eb]3. Jê-sus! Tiếng vọng ngàn đời êm [Cm]đềm [Ab]lắng [Cm]trong [Bb7]mơ,

[Eb]Tôi [Ab]đã say mê danh [Bb7]Ngài từ khi ấu [Eb]thơ.

Ước sẽ thốt [Bb7]lên danh Jê-sus [Eb]yêu thương

[Cm]từ làn [Eb]hơi cuối [Bb]trong [F]cuộc [Bb7]đời tôi,

[Gm]Nguyện xin Chúa [Eb]dắt tôi [Eb7]đi theo [Ab]bước Chiên [Bb7]Con trọn [Eb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập